Privacy Policy

Pesamera verzamelt in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van deze website. Pesamera gaat zorgvuldig met je gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacy policy beschrijven wij welke gegevens wij van je verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Deze privacy policy kan van tijd tot tijd wijzigen.