Gedicht: Vrij

Vrij: een gevoel van vrijheid en openheid die kinderen ervaren tijdens hun jeugd, waar ze vrij zijn om te spelen, te ontdekken en te leren. Over het algemeen voelen kinderen zich het meest thuis voelen in hun eigen ruimte en omgeving, waar ze zichzelf kunnen zijn en hun innerlijkste gevoelens vrij kunnen uiten.